itibariyle


itibariyle
(A.-T.)
bakımından.

Osmanli Türkçesİ sözlüğü . 2015.

Look at other dictionaries:

  • HAYSÜ — İtibariyle, bakımından. * Hangi yerde? Hangi …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • Abdullah Öcalan — Born 4 April 1948 (1948 04 04) (age 63) Ömerli, Şanlıurfa,[1] Turkey …   Wikipedia

  • Limak holding — Limak 1976 yılında proje mühendisliği yapmak üzere kurulmuştur. Lider Makina (Limak) adı verilen şirket daha sonra altyapı yatırımlarına yönelerek, baraj ve otoyol projeleriyle büyük bir müteahhitlik şirketine dönüşmüştür. Limak Şirketler Grubu… …   Wikipedia

  • ASABİYY-ÜL-MİZAC — Yaradılışça sinirli olan kimse. Yaradılışı itibâriyle asabi, hırçın, öfkeli olan …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • BAKAR — (C.: Bukur Bikar) Öküz. Dana. Sığır.(Bakr, yarmak demek olduğundan, bu hayvan dahi toprağı sürüp yarmak için kullanılması itibariyle bu isim verilmiştir. E.T …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • CİSMEN — Cisim itibariyle, cisim olarak. Vücutça, bedence …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • DÂR-I RİDDE — Aslında Müslim iken sonradan irtidâd eden veya bir zaman İslâmiyeti kabul etmiş iken sonradan mürted olan şahısların hâkim bulundukları yer.(Darürridde, yani: Mürtedlerden müteşekkil bir taifenin istilâ ederek hakimiyetleri altına aldıkları… …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • DİVANÇE — f. Kafiye itibariyle harf sırası tertibiyle yapılan küçük şiir mecmuası …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • ECEL-İ FITRÎ — Her mahlukun yaradılışı itibariyle Cenab ı Allah (C.C.) tarafından tayin olunan vasati ömrü. * Biyolojik ömür …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • ECİLLE — (Celil. C.) Fazilet, ilim ve rütbe itibariyle daha yüksek olanlar. Büyükler …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük